Latihan

Semangat belajar adik-adik…

Kita latihan materi bentuk molekul yuukk…

Admin akan menyediakan sepuluh soal pilihan ganda untuk kalian. Tidak perlu terburu-buru mengerjakannya. Bentuk molekul itu perlu penghayatan lebih, lhoo… Selamat berpesta bersama Kimia :)

 1. Molekul yang di sekeliling atom pusatnya terdapat 4 pasangan elektron ikatan akan membentuk susunan ruang elektron . . . .
  A. linier
  B. tetrahedral
  C. piramida trigonal
  D. piramida segiempat
  E. oktahedral
 2. Bentuk molekul SF6 adalah . . . .
  A. planar
  B. oktahedral
  C. heksagonal
  D. piramidal
  E. tetrahedral
 3. Pada XeF4 terdapat 6 kelompok elektron yang mengelilingi Xe. Enam
  kelompok elektron tersebut terdiri dari . . . .
  A. 6 PE
  B. 5 PEI dan 1 PEB
  C. 4 PEI dan 2 PEB
  D. 3 PEI dan 3 PEB
  E. 2 PEI dan 4 PEB
 4. Bentuk molekul bipiramidal trigonal memiliki orbital hibrida . . . .
  A. sp2                        D. sp3d
  B. sp3                        E. s2p2d
  C. sp2d2
 5. Orbital hibrida sp3d2 terjadi pada molekul yang memiliki bentuk . . . .
  A. tetrahedal
  B. bipiramidal trigonal
  C. oktahedral
  D. segiempat
  E. Linier
 6. Molekul yang memiliki dipol adalah . . . .
  A. H2                       D. CO2
  B. Cl2                       E. H2O
  C. CH4
 7. Gaya London dapat terjadi karena adanya tarik-menarik antara . . . .
  A. ion positif dan ion negatif pada molekul
  B. molekul-molekul polar yang berbeda
  C. dipol-dipol sementara pada molekul nonpolar
  D. unsur-unsur elektronegatif antar molekul polar
  E. dipol-dipol permanen pada molekul nonpolar
 8. Titik didih Kr lebih tinggi daripada titik didih Ne sebab . . . .
  A. jumlah elektron yang mengelilingi Ne lebih banyak
  B. Mr Kr lebih kecil daripada Ne
  C. Kr berwujud padat sedangkan Ne gas
  D. Kr dapat membentuk molekul diatomik
  E. Kr lebih elektronegatif daripada Ne
 9. Ikatan hidrogen paling lemah terdapat pada molekul . . . .
  A. HF                 D. HCl
  B. H2O              E. HI
  C. NH3
 10. HF mempunyai titik didih lebih tinggi daripada HCl sebab . . . .
  A. molekul HF lebih besar daripada HCl
  B. molekul HF polar sedangkan HCl ikatan kovalen
  C. ikatan pada HF adalah ikatan ion pada HCl ikatan kovalen
  D. HF cair memiliki ikatan hidrogen HCl tidak
  E. ukuran HF lebih kecil daripada ukuran HCl